loader image

Blog

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie aktywnego systemu poszukiwania i ratownictwa (ASPiR) – AriaDNA Life. Cel