Ratunek w górach - system AriadnaLife. Artykuł DEFENCE 24
Głównym celem projektu jest opracowanie aktywnego systemu poszukiwania i ratownictwa (ASPiR) – AriaDNA Life. Cel projektu […]