loader image

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie aktywnego systemu poszukiwania i ratownictwa (ASPiR) – AriaDNA Life. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie zaplanowanych dwóch etapów badawczych oraz etapu prac przedwdrożeniowych.

Pierwszy etap będzie realizował badania przemysłowe, drugi prace rozwojowe, a trzeci to będą prace przedwdrożeniowe. Projekt rozpocznie się na III poziomie gotowości technologicznej, a zakończy na IX poziomie. W ramach prac pierwszego etapu zostaną zrealizowane prace mające na celu integrację warstwy sprzętowej z oprogramowaniem.
Ponadto będą prowadzone prace celem zapewnienia odpowiednich sygnałów z czujników wbudowanych w moduł bazowy (AB), na podstawie których będzie podejmowana decyzja o wystąpieniu zdarzenia zagrażającemu życiu użytkownika systemu, a także zapewnienie stabilnej i niezawodnej komunikacji.

W efekcie zostanie stworzony algorytm, bazujący na sztucznej inteligencji, umożliwiający (na podstawie odczytów z czujników modułu) szybkie i niezawodne podjęcie decyzji o wystąpieniu zdarzenia zagrażającego życiu użytkownika.

W kolejny etapie będą realizowane prace mające na celu zapewnienie niezawodności systemu w warunkach operacyjnych. W tym celu przeprowadzone zostaną zakrojone na szeroką skalę testy w warunkach operacyjnych tj. w warunkach terenowych i pogodowych, zarówno przez kadrę projektu, jak i osoby zupełnie niezwiązane z realizacją projektu.

Ponadto zostaną przeprowadzone prace związane z integracją systemu AriaDNA ze służbami ratowniczymi poprzez zmapowanie regionów działania poszczególnych zespołów ratowniczych i przypisania do nich dostępnych kanałów wezwania pomocy – telefon, email (na początku TOPR i GOPR).